Likvidace - Insolvece - Rozhodčí řízení

Jsem likvidátorem obchodních společností a správcem majetkových podstat. Při své práci vycházím především z praktických zkušeností, protože každá likvidace, každý konkurs je jiný. Likvidoval jsem leasingovou společnost, provozovatele restaurace a hotelu, hotel, topenáře, reklamní agenturu, lékárnu, velkou stavební společnost, podobně je to s administrováním konkursních a majetkových podstat. Před praxí likvidátora jsem několik let pracoval v top managementu banky jako vrchní ředitel a v obchodní distribuční společnosti jako obchodní ředitel. Mám vysokoškolské právní a ekonomické vzdělání. Jsem oprávněn a schopen poskytnout veškeré relevantní právní a ekonomické informace a úkony, které jsou spojené s likvidací společností a konkursní problematikou. Jako rozhodce ad hoc mohu rozhodovat o vašich žalobách, nemusím se řídit žádnými řády a postupy stálých rozhodčích soudů.

Zpracuji pro vás insolvenční návrh, připravím přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení, zodpovím vaše otázky a dokonce můžu insolvenční řízení správcovat. Pokud jste fyzická osoba nepodnikatel, poradím vám, jak na oddlužení prostřednictvím osobního bankrotu.

Kancelář

Volejte na uvedený telefon, napište e-mail nebo mě rovnou navštivte v kanceláři v Brně-Králově Poli.

Navštívit +

Advokáti Brno

Jsme advokátní kancelář z Brna, která je schopna zajistit právní služby ve všech oblastech práva.

Navštívit +